Aktualizované: 10. 12. 2011

 

Výsledky V      Výsledky N a T      Môj rozvrh hodín

Pozor!

Táto stránka obsahuje pomocné študijné texty pre nasledujúce skupiny študentov:

 

krúžok 51 – laboratórium A

krúžok 60 – laboratórium C

krúžok 63 – laboratórium A

 

Táto stránka nie je oficiálnym zdrojom informácií Oddelenia anorganickej chémie FChPT,

tými sú is.stuba.sk a www.chtf.stuba.sk/kach/education.php

email:miroslav.tatarko@stuba.sk    icq:374729677, NH3    skype:Miroslav Tatarko    mobil:0907-727695

  Sylabus k predmetu "Laboratórne cvičenie z anorganickej chémie"

  Sylabus k predmetu "Proseminár z chémie"

  Vzor testov V1 a V2

  Krivky rozpustnosti anorganických látok

  R- a S-vety látok používaných na laboratórnom cvičení –pre všetky študijné programy !

  Šablonka na kreslenie chemického skla

  Základné vzorce pre výpočty

  "Dohoda" o rozsahu chemickej reakcieprečítať !

  Základné zákony pre ideálny plynprečítať !

  Lineárna interpoláciaprečítať !

  Cenník laboratórneho skla

  Našlo sa...         

  Archív odcvičených laboratórnych prác