Kde možno kúpiť laboratórne pomôcky?

 

 vo fakultnej knižnici FChPT, na druhom poschodí, možno kúpiť, chemický plášť, plastové okuliare a jednorázové rukavice.

 v novej budove FChPT, na prvom poschodí, sa nachádza predajňa kníh a skrípt "Malé centrum", kde je možné kúpiť plastové okuliare.

 kúsok of FChPT, na Radlinského 27, je výborná predajňa bezpečnostných pomôckok a odevov "DP Kontrol". Tu je možné kúpiť všetko – biely plášť, rôzne typy rukavíc a ochranných okuliarov.

  v tejto predajni zdravotníckych potrieb sa dajú kúpiť jednorázové chirurgické (laboratórne) rukavice.

 v predajni TESCO, v oddelení domácich potrieb (drogérii), je možné kúpiť domáce (farebné) viacrázové gumenné rukavice, ktoré sú vhodné aj pre prácu v laboratóriu.

 

Nezabudnime, že rukavice sa môžu počas práce kedykoľvek poškodiť, preto je potrebné mať vždy nejaké v zásobe.

Je výhodné kúpiť celú krabicu (100 ks) jednorázových (nitrilových, vinylových, alebo latexových) rukavíc vhodnej veľkosti za pár eur,

čo bohato vystačí dvom študentom na celý semester, aj s rezervou náhradného páru rukavíc na každé cvičenie.