Vysvetlivky

 Aktuálny týždeň semestra.
 Následujúce týždne semestra.
 Predchádzajúce týždne semestra.
 Dokument "portable document format" vo formáte PDF.
 Dokument MS-Word vo formáte DOC.
 Dokument MS-Word vo formáte DOCX.
 Dokument MS-Excel vo formáte XLS.
 Dokument MS-Excel vo formáte XLSX.
 Prezenácia MS-PowerPoint vo formáte PPS.
 Prezenácia MS-PowerPoint vo formáte PPSX.
 Obrázok vo formáte JPG.
 Obrázok vo formáte PNG.
 Video vo formáte AVI.
 Skomprimovaný súbor vo formáte ZIP.
 Podstránka stránky semester.tatarko.eu.
 Podstránka stránky FChPT.
 Iná stránka na Internete.
 
 Nepovinný študijný materiál "pre náročných", ktorý svojim obsahom prekračuje požadovanú úroveň vedomostí.
 Materiál, ktorého obsah bol zmenený (grécke vežké písmeno "delta" je symbolom zmeny).
 Materiál k testu S1.
 Materiál k testu S2.
 Materiál k testu S3.
 Materiál k testu S4.
 Materiál k testu T1.
 Materiál k testu T2.
 Materiál k testu T3.
 Materiál k názvoslovnému testu N1.
 Materiál k názvoslovnému testu N2.
 Materiál k výpočtovému testu V1.
 Materiál k výpočtovému testu V2.
 Materiál k výpočtovému testu V3.
 Materiál ku skúškovému testu S1.
 Materiál ku skúškovému testu S2.
 Materiál ku skúškovému testu S3.
 Materiál ku skúškovému testu S4.
 Materiál ku skúške.