Literatúra pre 1. ročník bakalárskeho štúdia (Oddelenie anorganickej chémie)

 

História študijnej literatúry na našom oddelení

 

Anorganická chémia – Základy anorganickej chémie

P. Segľa, I. Potočňák, V. Jorík, J. Pavlik, J. Švorec, M. Tatarko

Slovenská chemická knižnica v Bratislave 2019, 1. vydanie, 602 strán, ISBN 978-80-8208-029-5

 

Prvý diel najnovšej základnej učebnice pre prednášky a cvičenia pre študijný program CheMat, obsahuje kompletné učivo zo všeobecnej chémie a riešené príklady.

Anorganická chémia – Vodík a prvky 16. až 18. skupiny

P. Segľa, V. Jorík, J. Švorec, M. Tatarko

Slovenská chemická knižnica v Bratislave 2015, 1. vydanie, 332 strán, ISBN 978-80-89597-30-7

 

Druhý diel najnovšej základnej učebnice pre prednášky a cvičenia pre študijný program CheMat, obsahuje kompletné učivo o vodíku a prvkoch 16., 17. a 18. skupiny + riešené a neriešené príklady.

Anorganická chémia – Prvky 13. až 15. skupiny

P. Segľa, V. Jorík, J. Švorec, M. Tatarko

Slovenská chemická knižnica v Bratislave 2017, 1. vydanie, 342 strán, ISBN 978-80-89597-63-5

 

Tretí diel najnovšej základnej učebnice pre prednášky a cvičenia pre študijný program CheMat, obsahuje kompletné učivo o prvkoch 13., 14. a 15. skupiny + riešené a neriešené príklady.

Anorganická chémia – Základy anorganickej chémie. Príklady

P. Segľa, I. Potočňák, V. Jorík, J. Pavlik, J. Švorec, M. Tatarko

Slovenská chemická knižnica v Bratislave 2019, 1. vydanie, 156 strán, ISBN 978-80-8208-030-1

 

Príklady na cvičenie z prvého dielu základnej učebnice pre študijný program CheMat.

Anorganická chémia – Odpovede k neriešeným príkladom

P. Segľa, V. Jorík, J. Švorec, M. Tatarko

Slovenská chemická knižnica v Bratislave 2017, 1. vydanie, 84 strán, ISBN 978-80-89597-75-8

 

Odpovede k neriešeným príkladom z druhého a tretieho dielu základnej učebnice pre študijný program CheMat.

Anorganická chémia 1

J. Kohout, M. Melník

STU Bratislava 1997, 365 strán, ISBN 80-227-0972-7

 

Základná učebnica pre prednášky a cvičenia pre študijný program CheMat, obsahuje učivo celého prvého semestra bez príkladov.

Anorganická chémia I – Seminárne cvičenie

J. Šima, A. Kotočová, D. Valigura

STU Bratislava 1998, 74 strán, ISBN 80-227-1081-4

 

Základné skriptá s úlohami pre cvičenia (kedysi nazývané semináre), pre študijný program CheMat.

Anorganická chémia 2

G. Ondrejovič, R. Boča, E. Jóna, H. Langfelderová, D. Valigura

STU Bratislava 1995, 564 strán, ISBN 80-227-0740-6

 

Druhé vydanie základnej učebnice pre prednášky a cvičenia pre študijný program CheMat, obsahuje učivo celého druhého semestra bez príkladov.

Anorganická chémia

G. Ondrejovič, R. Boča, E. Jóna, H. Langfelderová, D. Valigura

Alfa, Bratislava, 1993, 600 strán, ISBN 80-05-01142-3

 

Prvé vydanie základnej učebnice pre prednášky a cvičenia pre študijný program CheMat, obsahuje učivo celého druhého semestra bez príkladov.

Anorganická chémia

J. Šima, M. Koman, A. Kotočová, P. Segľa, M. Tatarko, D. Valigura

STU Bratislava 2016, 499 strán, ISBN 978-80-227-4630-4

 

Tretie vydanie základnej učebnice pre prednášky a cvičenia pre študijné programy AIM, Biot, ChI a PoVyKo, obsahuje učivo celého predmetu + riešené a neriešené príklady.

Anorganická chémia

J. Šima, M. Koman, A. Kotočová, P. Segľa, M. Tatarko, D. Valigura

STU Bratislava 2009, 480 strán, ISBN 978-80-227-3087-7

 

Druhé vydanie základnej učebnice pre prednášky a cvičenia pre študijné programy AIM, Biot, ChI a PoVyKo, obsahuje učivo celého predmetu + riešené a neriešené príklady.

 

  Erráta ku knihe      Všetky úlohy z knihy

Anorganická chémia

J. Šima, M. Koman, A. Kotočová, P. Segľa, M. Tatarko, D. Valigura

STU Bratislava 2005, 466 strán, ISBN 80-227-2272-3

 

Prvé vydanie základnej učebnice pre prednášky a cvičenia pre študijné programy AIM, Biot, ChI a PoVyKo, obsahuje učivo celého predmetu + riešené a neriešené príklady.

Praktikum z anorganickej chémie

I. Ondrejkovičová, M. Izakovič, A. Mašlejová, B. Papánková, M. Tatarko

Slovenská chemická knižnica v Bratislave 2017, 324 strán, ISBN 978-80-89597-69-7

 

Základná učebnica pre laboratórne cvičenia, obsahuje návody všetkých laboratórnych postupov celého prvého ročníka pre všetky študijné programy, obsahovo prekračuje rámec výuky prvého ročníka FChPT.

Anorganická chémia – Praktikum

I. Ondrejkovičová, M. Izakovič, A. Mašlejová, B. Papánková, M. Tatarko

STU Bratislava 2010, 237 strán, ISBN 978-80-227-3291-8

 

Staršia učebnica pre laboratórne cvičenia, obsahuje návody všetkých laboratórnych postupov celého prvého ročníka pre všetky študijné programy, obsahovo prekračuje rámec výuky prvého ročníka FChPT.

Výpočty v anorganickej chémii

A. Mašlejová, A. Kotočová, I. Ondrejkovičová, B. Papánková, D. Valigura

STU Bratislava 2018, 167 strán, ISBN 978-80-227-4766-0

 

Tretie vydanie úspešného výpočtového skripta pre všetky študijné programy, obsahom je totožné so staršími vydaniami.

Výpočty v anorganickej chémii

A. Mašlejová, A. Kotočová, I. Ondrejkovičová, B. Papánková, D. Valigura

STU Bratislava 2012, 167 strán, ISBN 978-80-227-3804-0

 

Druhé vydanie úspešného výpočtového skripta pre všetky študijné programy, obsahom je totožné so starším vydaním.

Výpočty v anorganickej chémii

A. Mašlejová, A. Kotočová, I. Ondrejkovičová, B. Papánková, D. Valigura

STU Bratislava 1999, 167 strán, ISBN 978-80-227-1271-X

 

Prvé vydanie úspešného výpočtového skripta pre všetky študijné programy.

Chemické tabuľky

D. Valigura, T. Gracza, A. Lásiková, A. Mašlejová, B. Papánková, J. Šima, K. Špirková, M. Tatarko

STU Bratislava 2018, 466 strán, ISBN 978-80-227-4768-4

 

Odporúčaná kniha pre všetky študijné programy, pre všetky formy výuky, užitočná i počas celého ďalšieho štúdia.

Chemické tabuľky

D. Valigura, T. Gracza, A. Lásiková, A. Mašlejová, B. Papánková, J. Šima, K. Špirková, M. Tatarko

STU Bratislava 2011, 464 strán, ISBN 978-80-227-3565-0

 

Odporúčaná kniha pre všetky študijné programy, pre všetky formy výuky, užitočná i počas celého ďalšieho štúdia.