Ďalšie podstránky

  Laboratórne práce v prvom ročníku
  Fotoalbum
  Literatúra – 1. ročník bakalárskeho štúdia (Oddelenie anorganickej chémie)
  Naše oddelenie (Oddelenie anorganickej chémie)
  Autor
  Zimný semester 2019/2020
  Letný semester 2019/2020

 

 

Oddelenie anorganickej chémie FChPT

  Oddelenie anorganickej chémie na stránke FChPT
  Oddelenie anorganickej chémie na Facebook-u (spravuje Ing. Ján Pavlik, PhD.)
  "Potulky nejednej vzorky" (Ing. Miroslava Puchoňová, PhD.)

 

 

FChPT

  Hlavná stránka FChPT
  Akademický informačný systém (AIS) FChPT
  Príručka pre prvákov
  Študijné programy FChPT v akademickom roku 2019/2020
  Študijný poriadok FChPT
  Štipendijný poriadok FChPT
  Metodické usmernenie k uznávaniu predmetov
  Video o FChPT (2012)
  Video o FChPT (2008)