Prečo

Všeobecný úpadok spoločnosti veľmi bolestivo zasiahol aj školstvo. Nízka vzdelanostná úroveň čerstvých abiturientov je už dlhodobým javom. Obzvlášť citeľné je to u exaktných prírodovedných predmetov, kde bez dôkladne zvládnutých základov nie je možné ďalej budovať ucelenú vedomostnú nadstavbu. Okrem toho, tzv. humanizácia učebných osnov si každoročne vyberá svoju daň v podobe neschopnosti študentov abstraktne a logicky myslieť. Úroveň socialistického školstva už nikdy nedosiahneme. :-(

 

Hrôza v podobe výpočtov, ktoré si študenti po roky prinášali na laboratórne cvičenia, bola hlavnou inšpiráciou pre spísanie všetkých potrebných výpočtov, tak ako by sa mali objaviť v laboratórnych denníkoch študentov, tj. v súlade s postupmi laboratórnych prác, exaktne, s dodržovaním rozmerovej analýzy a pravidiel zaokrúhľovania čísiel. Študenti, a veľakrát aj ich učitelia, zanedbávajú tento aspekt výpočtov. Sme technická vysoká škola a jazykom technikov je matematika, ktorá je taká krásna práve preto, lebo je presná. A taký musí byť každý výpočet – aj ten na laboratórne cvičenie.

Navyše, staré skriptum s návodmi laboratórnych prác, ktoré si mohli študenti požičať vo fakultnej knižnici, medzičasom nahradila nová, modernejšia, avšak v knižnici nedostupná učebnica, ku ktorej sa študenti dostanú len tým, že si ju kúpia. Tento výdobytok nešťastnej "revolúcie" spred štvrťstoročia komplikuje život nie len študentom, ale aj učiteľom. Škola, ktorá sa chce hrdiť tým, že je najlepšou, by mala pre svojich študentov, okrem iného, zabezpečiť bezplatný prístup k základnej študijnej literatúre. Žiaľ, sme svedkami práve opačného trendu.

Uvedené skutočnosti ma viedli k vytvoreniu internetovej stránky s doplňujúcimi učebnými textami, ktorá by mohla pomôcť spomínané nedostatky urobiť menej bolestivými.

Leto 2011

 

 

Táto stránka začala "žiť" na webe ako jeden poloprázdny "biely list". Obsahovala len niekoľko súborov pre laboratórne cvičenia. O rok neskôr vznikol druhý "list", venovaný seminárom. Odvtedy sa stránka pekne rozrástla a po "racionalizácii" fakultného webu, ktorá jednotlivým katedrám skomplikovala možnosť pravidelnej aktualizácie vlastných stránok, začala pomaly plniť aj úlohu akéhosi pomocného skladiska dokumentov. Uľahčuje aj komunikáciu so študentmi – umožňuje "zavesiť" na ňu aktuálne oznamy, krátkodobé materiály, výsledky testov, rozvrh hodín, atď. V zimnom semestri 2013/2014 pribudlo počítadlo prístupov, ktoré už v polovici semestra dosiahlo štvorciferné číslo. Začína sa rodiť fotoalbum z laboratórnych prác s fotografiami a videami priamo od študentov. Snáď z neho raz vyrastie fotožurnál s multimediálnymi návodmi k jednotlivým prácam. Verím, že raz bude táto stránka cenným zdrojom informácií, kde študenti nájdu to, čo nenájdu inde. Ale všetko chce čas. Cesta dlhá tisíc míľ začína prvým krokom.

Zima 2013

 

 

Ing. Miroslav Tatarko, PhD.

 e-mail: miroslav.tatarko@stuba.sk     e-mail: miroslav@tatarko.eu     e-mail: miroslavtatarko@gmail.com
 mobil: 0907-727695
 skype: miroslav.tatarko   
 pracovňa: Oddelenie anorganickej chémie, nová budova FChPT, blok B, 4. posch., č. 455
 QR-vizitka
 Rozvrh hodín (Tatarko)

 

 

 Životopis

1971

Narodený 3. decembra v Michalovciach

 

1978 – 1986

Základná škola, Michalovce

 

1986 – 1990

Gymnázium Pavla Horova, Michalovce

 

1990 – 1995

Vysokoškolské štúdium – Katedra fyzikálnej chémie, Chemickotechnologická fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave

Diplomová práca: EPR spektroskopia radiačne indukovaných paramagnetických centier v oxidových sklách

 

1995 – 1998

Doktorandské štúdium – Katedra anorganickej chémie, Chemickotechnologická fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave

Dizertačná práca: Fotochemické aspekty Fentonových reakcií

 

1999

Základná vojenská služba – Vojenský útvar 4460 Rožňava (teraz Protilietadlová raketová brigáda Nitra)

 

2000 – doteraz

Odborný asistent – Oddelenie anorganickej chémie, Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita v Bratislave

 

 

 Moje chemické výtvory

 Chemické reakcie – známe, neznáme? (Popularizačné video FChPT, 2011, dĺžka 19:17, 158 MB)

 Demolácia mólu (Prázdninové zamyslenie sa nad zmyslom základnej chemickej veličiny, 8/2011)

 Tehličky stavby sveta (Esej o knihe P. Strathern: Mendelejevův sen – putování po stopách prvků, Knihy a spoločnosť, 5/2006)

 Rozsah chemickej reakcie (Seminár pre stredoškolských učiteľov chémie, 8/2003)

 Fotochémia piva (Seminár pre stredoškolských učiteľov chémie, 8/2001)

 Fotodynamická terapia (PDT) (Seminár pre stredoškolských učiteľov chémie, 8/2001)

 

 

Moja najobľúbenejšia knižka z detstva

 

Prečítal som ju niekoľkokrát. Aj dnes ju ešte občas prelistujem.

Vrátim sa tak na chvíľu do čias prvých otázok o fungovaní sveta.

Prvé odpovede som našiel práve tu. Je to pre mňa viac než kniha.

 

 Prečítajte si ju aj Vy