Príprava chloridu meďného
Preparation of copper(I) chloride

 

 

Príprava dihydrátu chloridu meďnatého
Preparation of copper(II) chloride dihydrate

 

 

Príprava chloridu hexaamminnikelnatého a síranu akva-tetraamminmeďnatého
Preparation of hexaamminenickel(II) chloride and aqua-tetraamminecopper(II) sulphate

 

 

Príprava heptahydrátu síranu železnatého
Preparation of iron(II) sulphate heptahydrate

 

 

Príprava jodičnanu draselného
Preparation of potassium iodate

 

 

Príprava dihydrátu šťaveľanu železnatého
Preparation of iron(II) oxalate dihydrate

 

 

Príprava hydratovaného oxidu hlinitého
Preparation of hydrated aluminium oxide

 

 

Príprava síranu bárnatého
Preparation of barium sulphate

 

 

Príprava oxidu meďnatého
Preparation of copper(II) oxide

 

 

Príprava kyseliny trihydrogenboritej
Preparation of orthoboric acid

 

 

Príprava hemihydrátu síranu vápenatého
Preparation of calcium sulphate hemihydrate

 

 

Príprava chloridu amónneho
Preparation of ammonium chloride

 

 

Príprava jodidu olovnatého
Preparation of lead(II) iodide

 

 

Rekryštalizácia pentahydrátu síranu meďnatého
Recrystallization of copper(II) sulphate pentahydrate