Predmet N419A4_4BAnorganická chémia IIštud. program B-CHEMAT

 

 

pondelok 29. júna 2020 písomná časťutorok 30. júna 2020 ústna časť
pondelok 06. júla 2020 písomná časťutorok 07. júla 2020 ústna časť
pondelok 13. júla 2020 písomná časťutorok 14. júla 2020 ústna časť
pondelok 20. júla 2020 písomná časťutorok 21. júla 2020 ústna časť
pondelok 23. júla 2020 písomná časťutorok 24. júla 2020 ústna časť