Predmet N419A4_4BAnorganická chémia IIštud. program B-CHEMAT

 

 

Všeobecné

  Program predmetu Anorganická chémia II (Prof. Ing. P. Segľa, DrSc.)
  Pracovný zošit Anorganická chémia II – Otázky a úlohy (1. časť)Nekovové prvky, kovové a polokovové p-prvky (Prof. Ing. P. Segľa, DrSc.)  
  Pracovný zošit Anorganická chémia II – Otázky a úlohy (2. časť)Prvky 1. a 2. skupiny, prechodné d-prvky (Prof. Ing. P. Segľa, DrSc.)  
  Erráta k druhému vydaniu knihy Šima a kol.: Anorganická chémia, STU, 2009 (Prof. Ing. J. Šima, DrSc.)
  Všetky úlohy z knihy Šima a kol.: Anorganická chémia, STU, 2009 (Prof. Ing. J. Šima, DrSc.)
  Vybrané chemické rovnice zo skripta Sýkora a kol.: Anorganická chémia II – Otázky a úlohy, STU, 1996 (Ing. M. Tatarko, PhD.)
  Témy semestrálnych projektov (Prof. Ing. P. Segľa, DrSc.) 

 

 

Skúška

  Vzor skúškových testov S1, S2, S3, S4 (Prof. Ing. P. Segľa, DrSc.)    
  Otázky na skúšku z Anorganickej chémie II (Prof. Ing. P. Segľa, DrSc.) 

 

 

Prednášky

  15. skupina: Dusík (1,58 MB) (Prof. Ing. P. Segľa, DrSc.)

 

 

Doplňujúce študijné materiály

  Anorganická chémia I – 1. časť: Komentáre a súvislosti (Prof. Ing. R. Boča, DrSc.) 
  Anorganická chémia I – 2. časť: Častice a látky (Prof. Ing. R. Boča, DrSc.) 
  Anorganická chémia I – 3. časť: Výber zo systematiky (Prof. Ing. R. Boča, DrSc.) 
  Pojmy a vzorce (Prof. Ing. R. Boča, DrSc.) 
  Slovník pojmov (Prof. Ing. R. Boča, DrSc.)