Predmet N419A4_4BAnorganická chémia IIštud. program B-CHEMAT

 

 

Všeobecné

  Program predmetu Anorganická chémia II (Prof. Ing. P. Segľa, DrSc.)
  Pracovný zošit Otázky a úlohy z anorganickej chémie II (1. časť)Nekovové prvky, kovové a polokovové p-prvky (Prof. Ing. P. Segľa, DrSc.)  
  Pracovný zošit Otázky a úlohy z anorganickej chémie II (2. časť)Prvky 1. a 2. skupiny, prechodné d-prvky (Prof. Ing. P. Segľa, DrSc.)  
  Erráta k druhému vydaniu knihy Šima a kol.: Anorganická chémia, STU, 2009 (Prof. Ing. J. Šima, DrSc.)
  Všetky úlohy z knihy Šima a kol.: Anorganická chémia, STU, 2009 (Prof. Ing. J. Šima, DrSc.)
  Vybrané chemické rovnice zo skripta Sýkora a kol.: Anorganická chémia II – Otázky a úlohy, STU, 1996 (Ing. M. Tatarko, PhD.)

 

 

Skúška

  Skúšky z predmetu Anorganická chémia II (Prof. Ing. P. Segľa, DrSc.) 
  Vzor skúškových testov S1, S2, S3, S4, S5 (Prof. Ing. P. Segľa, DrSc.)     
  Otázky na skúšku z Anorganickej chémie II (Prof. Ing. P. Segľa, DrSc.) 
  Vzor písomnej časti ústnej skúšky (Prof. Ing. P. Segľa, DrSc.) 

 

 

Prednášky

  Prvky 15. skupiny I: Dusík (1,58 MB) (Prof. Ing. P. Segľa, DrSc.)
  Prvky 15. skupiny II: Fosfor, arzén, antimón, bizmut (1,55 MB) (Prof. Ing. P. Segľa, DrSc.)
  Prvky 14. skupiny: Uhlík, kremík, germánium, cín, olovo (13,7 MB) (Doc. Ing. V. Jorík, PhD.)
  Prvky 13. skupiny: Bór, hliník, gálium, indium, tálium (7,41 MB) (Doc. Ing. V. Jorík, PhD.)
  Kovy (19,20 MB) (Doc. Ing. V. Jorík, PhD.)
  Prvky 1. a 2. skupiny: Alkalické kovy a kovy alkalických zemín (22,20 MB) (Doc. Ing. V. Jorík, PhD.)
  Koordinačné zlúčeniny I (1,31 MB) (Prof. Ing. P. Segľa, DrSc.)
  Koordinačné zlúčeniny II (1,24 MB) (Prof. Ing. P. Segľa, DrSc.)
 Prednáška z deviateho týždňa bola preložená na neskôr.
 Prednáška z desiateho týždňa bola preložená na neskôr.
 Prednáška z jedenásteho týždňa bola preložená na neskôr.
 Prednáška z dvanásteho týždňa bola preložená na neskôr.
  d-prvky I: Prvky 3. až 7. skupiny (1,57 MB) (Prof. Ing. P. Segľa, DrSc.)
  d-prvky II: Prvky 8. až 10. skupiny (2,94 MB) (Prof. Ing. P. Segľa, DrSc.)
  d-prvky III: Prvky 11. a 12. skupiny (1,75 MB) (Prof. Ing. P. Segľa, DrSc.)
  f-prvky: Lantanoidy a aktinoidy (0,48 MB) (Prof. Ing. P. Segľa, DrSc.)

 

 

Doplňujúce študijné materiály

  Anorganická chémia I – 1. časť: Komentáre a súvislosti (Prof. Ing. R. Boča, DrSc.) 
  Anorganická chémia I – 2. časť: Častice a látky (Prof. Ing. R. Boča, DrSc.) 
  Anorganická chémia I – 3. časť: Výber zo systematiky (Prof. Ing. R. Boča, DrSc.) 
  Pojmy a vzorce (Prof. Ing. R. Boča, DrSc.) 
  Slovník pojmov (Prof. Ing. R. Boča, DrSc.)