Predmet N419A4_4BAnorganická chémia IIštud. program B-CHEMAT

 

 

História študijnej literatúry na našom oddelení

 

Anorganická chémia – Prvky 13. až 15. skupiny

P. Segľa, V. Jorík, J. Švorec, M. Tatarko

Slovenská chemická knižnica v Bratislave 2017, 1. vydanie, 342 strán, ISBN 978-80-89597-63-5

 

Tretí diel najnovšej základnej učebnice pre prednášky a cvičenia pre študijný program CheMat, obsahuje kompletné učivo o prvkoch 13., 14. a 15. skupiny + riešené a neriešené príklady.

Anorganická chémia 2

G. Ondrejovič, R. Boča, E. Jóna, H. Langfelderová, D. Valigura

STU Bratislava 1995, 564 strán, ISBN 80-227-0740-6

 

Druhé vydanie základnej učebnice pre prednášky a cvičenia pre študijný program CheMat, obsahuje učivo celého druhého semestra bez príkladov.

Anorganická chémia

G. Ondrejovič, R. Boča, E. Jóna, H. Langfelderová, D. Valigura

Alfa, Bratislava, 1993, 600 strán, ISBN 80-05-01142-3

 

Prvé vydanie základnej učebnice pre prednášky a cvičenia pre študijný program CheMat, obsahuje učivo celého druhého semestra bez príkladov.