V budúcom (šestnástom) týždni sa bude písať skúškový test S4.

V pondelok 1. júna od 12:00 do 12:40 hod.

 

 Vzor skúškových testov S

Počas prerušenia výuky je ťažisko prípravy na Vašom domácom samoštúdiu.

Do konca semestra môžete, okrem prednášok, čerpať informácie aj z kníh:

 

J. Gažo a kol.: Všeobecná a anorganická chémia (pozor! 119 MB)

 

G. Rayner-Canham, T. Overton: Descriptive inorganic chemistry (15,2 MB)

Tématika koordinačných zlúčenín bude obsiahnutá v štvrtom diele knihy Segľa a kol.: Anorganická chémia

 

 Koordinačné zlúčeninySegľa a kol.: Anorganická chémia

(Prof. Ing. P. Segľa, DrSc.)

 

 Manuál pre určovanie elektrónovej konfigurácie oktaedrických koordinačných zlúčenín

(Prof. Ing. P. Segľa, DrSc.)

Nástenka je prázdna.