Predmet N419L4_4BLaboratórne cvičenie z anorganickej chémie IIštud. program B-CHEMAT

 

Odkazy sa vzťahujú na knihu: I. Ondrejkovičová a kol.: Praktikum z anorganickej chémie, SChK, 2017.