Predmet N419L4_4BLaboratórne cvičenie z anorganickej chémie IIštud. program B-CHEMAT

 

 

Všeobecné

  Program predmetu Laboratórne cvičenie z anorganickej chémie II (Ing. M. Izakovič, PhD.)
  Zadania pre výpočty k laboratórnym prácam (Ing. M. Izakovič, PhD.)
  Vzor výpočtových testov V1, V2, V3 (Ing. M. Izakovič, PhD.)   

 

 

Labáky

  Kde možno kúpiť laboratórne pomôcky?
  Bezpečnosť práce v laboratóriu (Doc. Ing. I. Ondrejkovičová, PhD.)
  Všeobecný zoznam všetkých R- a S-viet (Doc. Ing. I. Ondrejkovičová, PhD.)
  R- a S-vety látok používaných na laboratórnych cvičeniach v letnom semestri (Ing. M. Tatarko, PhD.)
  Základné pojmy laboratórnej práce (Ing. M. Tatarko, PhD.)
  Výpočet teoretického výťažku neizotermickej kryštalizácie (Ing. M. Tatarko, PhD.)
  Krivky rozpustnosti anorganických látok používaných na laboratórnom cvičení (Ing. M. Tatarko, PhD.)
  Tabuľka rozpustnosti anorganických látok používaných na laboratórnom cvičení (Ing. M. Tatarko, PhD.)
  Šablonka na kreslenie chemického skla (Ing. M. Tatarko, PhD.)
  Cenník laboratórneho skla (Ing. R. Šípoš, PhD.)

 

 

Výpočty

  Základné vzorce pre stechiometrické výpočty (Ing. M. Tatarko, PhD.)   
  Základné vzorce pre výpočty protolytických rovnováh (Ing. M. Tatarko, PhD.) 
  Pre náročných – Ostwaldov zrieďovací zákon (Ing. M. Tatarko, PhD.) 
  Pre náročných – Silná kyselina slabšia ako voda? (Ing. M. Tatarko, PhD.) 
  Pre náročných – Domáca úloha – Autoprotolýza a silné kyseliny a zásady (Ing. M. Tatarko, PhD.) 
  Pre náročných – Domáca úloha – Slabé kyseliny a zásady (Ing. M. Tatarko, PhD.) 
  Pre náročných – Výpočtový test V0,5 (Ing. M. Tatarko, PhD.) 
  Rovnovážne zloženie komplexov v roztokoch (Ing. M. Tatarko, PhD.) 
  "Dohoda" o rozsahu chemickej reakcie (Ing. M. Tatarko, PhD.)
  O lineárnej interpolácii (Ing. M. Tatarko, PhD.)   
  O ideálnom plyne (Ing. M. Tatarko, PhD.)
  O logaritme (Ing. M. Tatarko, PhD.)