Predmet N419L4_4BLaboratórne cvičenie z anorganickej chémie IIštud. program B-CHEMAT

 

 

História študijnej literatúry na našom oddelení

 

Praktikum z anorganickej chémie

I. Ondrejkovičová, M. Izakovič, A. Mašlejová, B. Papánková, M. Tatarko

Slovenská chemická knižnica v Bratislave 2017, 324 strán, ISBN 978-80-89597-69-7

 

Základná učebnica pre laboratórne cvičenia, obsahuje návody všetkých laboratórnych postupov celého prvého ročníka pre všetky študijné programy, obsahovo prekračuje rámec výuky prvého ročníka FChPT.

Anorganická chémia – Praktikum

I. Ondrejkovičová, M. Izakovič, A. Mašlejová, B. Papánková, M. Tatarko

STU Bratislava 2010, 237 strán, ISBN 978-80-227-3291-8

 

Staršia učebnica pre laboratórne cvičenia, obsahuje návody všetkých laboratórnych postupov celého prvého ročníka pre všetky študijné programy, obsahovo prekračuje rámec výuky prvého ročníka FChPT.

Výpočty v anorganickej chémii

A. Mašlejová, A. Kotočová, I. Ondrejkovičová, B. Papánková, D. Valigura

STU Bratislava 2018, 167 strán, ISBN 978-80-227-4766-0

 

Tretie vydanie úspešného výpočtového skripta pre všetky študijné programy, obsahom je totožné so staršími vydaniami.

Výpočty v anorganickej chémii

A. Mašlejová, A. Kotočová, I. Ondrejkovičová, B. Papánková, D. Valigura

STU Bratislava 2012, 167 strán, ISBN 978-80-227-3804-0

 

Druhé vydanie úspešného výpočtového skripta pre všetky študijné programy, obsahom je totožné so starším vydaním.

Výpočty v anorganickej chémii

A. Mašlejová, A. Kotočová, I. Ondrejkovičová, B. Papánková, D. Valigura

STU Bratislava 1999, 167 strán, ISBN 978-80-227-1271-X

 

Prvé vydanie úspešného výpočtového skripta pre všetky študijné programy.

Chemické tabuľky

D. Valigura, T. Gracza, A. Lásiková, A. Mašlejová, B. Papánková, J. Šima, K. Špirková, M. Tatarko

STU Bratislava 2018, 466 strán, ISBN 978-80-227-4768-4

 

Odporúčaná kniha pre všetky študijné programy, pre všetky formy výuky, užitočná i počas celého ďalšieho štúdia.

Chemické tabuľky

D. Valigura, T. Gracza, A. Lásiková, A. Mašlejová, B. Papánková, J. Šima, K. Špirková, M. Tatarko

STU Bratislava 2011, 464 strán, ISBN 978-80-227-3565-0

 

Odporúčaná kniha pre všetky študijné programy, pre všetky formy výuky, užitočná i počas celého ďalšieho štúdia.