Predmet N419L4_4BLaboratórne cvičenie z anorganickej chémie IIštud. program B-CHEMAT

 

Odkazy sa vzťahujú na knihu: I. Ondrejkovičová a kol.: Praktikum z anorganickej chémie, SChK, 2017.

 

  17. týždeň (8. 6. – 12. 6. 2020)

 

 

  16. týždeň (1. 6. – 5. 6. 2020)

 

 

  15. týždeň (25. 5. – 29. 5. 2020)

 

 

  14. týždeň (18. 5. – 22. 5. 2020)

 

 

  13. týždeň (11. 5. – 15. 5. 2020)

Študijné skupiny, ktoré majú lab. cvičenie štandardne v stredu, budú vo štvrtok 9. 5. písať výpočtový test V3 a potom cvičiť lab. práce z 12. týždňa.

 

 

  12. týždeň (4. 5. – 8. 5. 2020)

Výpočtový test V3 (7 bodov, 40 minút) – Stechiometrické výpočty.

 Vzor výpočtových testov V1, V2, V3 (Ing. M. Izakovič, PhD.)

Komplexotvorné reakcie (kap. 10, str. 225 – 226)

 Príprava dihydrátu akva-(etyléndiamíntetraacetáto)železitanu sodného (kap. 10.11, str. 272 – 274)

 

  Postup           Bezpečnosť        

 

 

Komplexotvorné reakcie (kap. 10, str. 225 – 226)

 Príprava chloridu bis(etán-1,2-diamín)-dichloridokobaltitého (kap. 10.5 + 10.5.1 + 10.5.2, str. 244 – 247)

 

  Postup           Bezpečnosť        

 

Hodnotenie: príprava = 2 b., práca = 4 b., denník = 1 b.

 

 

  11. týždeň (27. 4. – 1. 5. 2020)

Výpočty: Opakovanie stechiometrických výpočtov - príprava na výpočtový test V3.

Komplexotvorné reakcie (kap. 10, str. 225 – 226)

 Príprava tetraacetáto-diakvadichrómnatého komplexu (kap. 10.6, str. 247 – 250)

 

  Postup           Bezpečnosť        

 

 

Komplexotvorné reakcie (kap. 10, str. 225 – 226)

 Príprava chloridu pentaammin-chloridokobaltitého (kap. 10.1.4, str. 231 – 232)

 

  Postup           Bezpečnosť        

 

Hodnotenie: príprava = 2 b., práca = 4 b., denník = 1 b.

 

 

  10. týždeň (20. 4. – 24. 4. 2020)

Výpočtový test V2 (8 bodov, 60 minút) – Rovnováhy rozpúšťania málo rozpustných elektrolytov, komplexotvorné rovnováhy.

 Vzor výpočtových testov V1, V2, V3 (Ing. M. Izakovič, PhD.)

Komplexotvorné reakcie (kap. 10, str. 225 – 226)

 Príprava dihydrátu dusičnanu μ-peroxido-bis(pentaamminkobaltitého) (kap. 10.8 + 10.8.1 + 10.8.2, str. 256 – 260)

 

  Postup           Bezpečnosť        

 

 

Komplexotvorné reakcie (kap. 10, str. 225 – 226)

 Príprava trihydrátu hydrogensíran-bis(síranu) μ-superoxido-bis(pentaamminkobaltitého) (kap. 10.8.3, str. 261 – 262)

 

  Postup           Bezpečnosť        

 

Hodnotenie: príprava = 3 b., práca = 4 b., denník = 1,5 b.

 

 

  9. týždeň (13. 4. – 17. 4. 2020)

Výpočty: Opakovanie výpočtov zo 6. – 8. týždňa, príprava na výpočtový test V2.

Komplexotvorné reakcie (kap. 10, str. 225 – 226)

 Príprava dihydrátu bis(oxaláto)meďnatanu draselného (kap. 10.7.1, str. 251 – 253)

 Príprava trihydrátu tris(oxaláto)hlinitanu draselného (kap. 10.7.2, str. 253 – 255)

 

  Postup           Bezpečnosť        

 

 

Komplexotvorné reakcie (kap. 10, str. 225 – 226)

 Príprava akva-bis(aminoacetáto)meďnatého komplexu (kap. 10.4 + 10.4.1 + 10.4.2, str. 240 – 244)

 

  Teória           Postup           Bezpečnosť        

 

Hodnotenie: príprava = 3 b., práca = 4 b., denník = 1 b.

 

 

  8. týždeň (6. 4. – 10. 4. 2020)

Výpočty: Komplexotovorné rovnováhy.

Redoxné reakcie (kap. 9, str. 163 – 165)

 Príprava oxidu siričitého (kap. 9.6, str. 178 – 181)

 Príprava pentahydrátu síranu meďnatého (kap. 9.7, str. 183 – 184)

 

  Postup           Bezpečnosť        

 

Acidobázické reakcie (kap. 7 + 7.1, str. 96 – 102)

 Príprava heptahydrátu siričitanu sodného (kap. 7.1.4, str. 108 – 110)

 

  Postup           Bezpečnosť        

 

Hodnotenie: príprava = 3 b., práca = 4 b., denník = 1,5 b.

 

 

  7. týždeň (30. 3. – 3. 4. 2020)

Výpočty: Rovnováhy rozpúšťania málo rozpustných elektrolytov.

Redoxné reakcie (kap. 9, str. 163 – 165)

 Príprava vodíka (kap. 9.1, str. 165 – 168)

 Príprava kovov redukciou ich oxidov vodíkom (kap. 9.2, str. 168 – 171)

 

  Postup           Bezpečnosť        

 

Hodnotenie: príprava = 2 b., práca = 4 b., denník = 1 b.

 

 

  6. týždeň (23. 3. – 27. 3. 2020)

Výpočty: Rovnováhy rozpúšťania málo rozpustných elektrolytov.

Redoxné reakcie (kap. 9, str. 163 – 165)

 Príprava manganistanu draselného (kap. 9.14, str. 201 – 205)

 

  Postup           Bezpečnosť        

 

Hodnotenie: príprava = 2 b., práca = 4 b., denník = 1 b.

 

 

  5. týždeň (16. 3. – 20. 3. 2020)

Výpočtový test V1 (9 bodov, 60 minút) – Protolytické rovnováhy.

 Vzor výpočtových testov V1, V2, V3 (Ing. M. Izakovič, PhD.)

Redoxné reakcie (kap. 9, str. 163 – 165)

 Príprava pentahydrátu tiosíranu sodného (kap. 9.12, str. 196 – 199)

 

  Teória           Postup           Bezpečnosť        

 

Hodnotenie: príprava = 2 b., práca = 3 b., denník = 1 b.

 

 

  4. týždeň (9. 3. – 13. 3. 2020)

Výpočty: Opakovanie výpočtov z 1. – 3. týždňa, príprava na výpočtový test V1.

Vylučovacie reakcie (kap. 8 + 8.1, str. 134 – 136)

 Príprava hydroxidu horečnatého (kap. 8.1.1, str. 136 – 137)

 

  Postup           Bezpečnosť        

 

 

Redoxné reakcie (kap. 9, str. 163 – 165)

 Príprava jodidu meďného (kap. 9.13, str. 200 – 201)

 

  Postup           Bezpečnosť        

 

Hodnotenie: príprava = 2 b., práca = 3 b., denník = 1 b.

 

 

  3. týždeň (2. 3. – 6. 3. 2020)

Výpočty: Protolytické rovnováhy III – Hydrolýza.

Redoxné reakcie (kap. 9, str. 163 – 165)

 Príprava medi cementáciou (kap. 9.3, str. 172 – 174, Úloha 2)

 

  Postup           Bezpečnosť        

 

 Príprava chloridu meďného (kap. 9.4, str. 174 – 176)

 

  Postup           Bezpečnosť        

 

Vylučovacie reakcie (kap. 8 + 8.1, str. 134 – 136)

 Príprava oxidu zinočnatého (kap. 8.1.2, str. 137 – 138)

 

  Postup           Bezpečnosť        

 

Hodnotenie: príprava = 2 b., práca = 4 b., denník = 1 b.

 

 

  2. týždeň (24. 2. – 28. 2. 2020)

Výpočty: Protolytické rovnováhy II – Slabé kyseliny a slabé zásady.

Reakcie v nevodnom prostredí

 Príprava jodidu ciničitého (kap. 9.11 + 9.11.1 + 9.11.2, str. 192 – 195)

 

  Postup           Bezpečnosť        

 

 Príprava tetrajodido-bis(trifenylfosfán)ciničitého komplexu (kap. 10.12, str. 274 – 275)

 

  Postup           Bezpečnosť        

 

Hodnotenie: príprava = 1 b., práca = 2 b., denník = 1 b.

 

 

  1. týždeň (17. 2. – 21. 2. 2020)

Úvod do laboratórneho cvičenia

 

 Zásady a bezpečnosť práce v chemickom laboratóriu (kap. 2, str. 14 – 20)Prečítať!

Výpočty: Stechiometrické výpočty pre nadväzujúce chemické reakcie. Využitie reaktanta v následnej chemickej reakcii.

Výpočty: Protolytické rovnováhy I – Autoprotolýza a iónový súčin látky. Silné kyseliny a silné zásady. Slabé kyseliny a slabé zásady.

 

  Základné vzorce pre výpočty protolytických rovnováh (Ing. M. Tatarko, PhD.)