Predmet N419A4_4BAnorganická chémia IIštud. program B-CHEMAT

 

 

Všeobecné

  Program predmetu Anorganická chémia II (Prof. Ing. P. Segľa, DrSc.)
  Pracovný zošit Otázky a úlohy z anorganickej chémie II (1. časť)Nekovové prvky, kovové a polokovové p-prvky (Prof. Ing. P. Segľa, DrSc.)  
  Pracovný zošit Otázky a úlohy z anorganickej chémie II (2. časť)Prvky 1. a 2. skupiny, prechodné d-prvky (Prof. Ing. P. Segľa, DrSc.)  
  Erráta k druhému vydaniu knihy Šima a kol.: Anorganická chémia, STU, 2009 (Prof. Ing. J. Šima, DrSc.)
  Všetky úlohy z knihy Šima a kol.: Anorganická chémia, STU, 2009 (Prof. Ing. J. Šima, DrSc.)
  Vybrané chemické rovnice zo skripta Sýkora a kol.: Anorganická chémia II – Otázky a úlohy, STU, 1996 (Ing. M. Tatarko, PhD.)
  Zoznam chemických rovníc z 1. časti Pracovného zošita (Prof. Ing. P. Segľa, DrSc.)  
  Zoznam chemických rovníc z 2. časti Pracovného zošita (Prof. Ing. P. Segľa, DrSc.) 

 

 

Názvoslovie

  Súhrn názvoslovia anorganických látok z knihy Šima a kol.: Anorganická chémia, STU, 2009 (Prof. Ing. J. Šima, DrSc.)
  Princípy názvoslovia anorganických látok (Prof. Ing. R. Boča, DrSc.)
  Základné anorganické názvoslovie – Vyskúšajte sa! (Ing. M. Tatarko, PhD.)
  Zoznam ligandov + Názvoslovie koordinačných zlúčenín – Vyskúšajte sa! (Ing. M. Tatarko, PhD.) 
  Problémové vzorce a názvy z názvoslovných testov (Ing. M. Tatarko, PhD.) 

 

 

Iné

  Koordinačné zlúčeniny – štvrtý diel knihy Segľa a kol.: Anorganická chémia (Prof. Ing. P. Segľa, DrSc.)
  Manuál pre určovanie elektrónovej konfigurácie oktaedrických koordinačných zlúčenín (Prof. Ing. P. Segľa, DrSc.)

 

 

Skúška

  Vzor skúškových testov S1, S2, S3, S4, S5 (Prof. Ing. P. Segľa, DrSc.)     

 

 

Doplňujúce študijné materiály

  Anorganická chémia I – 1. časť: Komentáre a súvislosti (Prof. Ing. R. Boča, DrSc.) 
  Anorganická chémia I – 2. časť: Častice a látky (Prof. Ing. R. Boča, DrSc.) 
  Anorganická chémia I – 3. časť: Výber zo systematiky (Prof. Ing. R. Boča, DrSc.) 
  Pojmy a vzorce (Prof. Ing. R. Boča, DrSc.) 
  Slovník pojmov (Prof. Ing. R. Boča, DrSc.)