Predmet N419A4_4BAnorganická chémia IIštud. program B-CHEMAT

 

 

História študijnej literatúry na našom oddelení

 

Anorganická chémia – Odpovede k neriešeným príkladom

P. Segľa, V. Jorík, J. Švorec, M. Tatarko

Slovenská chemická knižnica v Bratislave 2017, 1. vydanie, 84 strán, ISBN 978-80-89597-75-8

 

Odpovede k neriešeným príkladom z druhého a tretieho dielu základnej učebnice pre študijný program CheMat.

Otázky a úlohy z anorganickej chémie II (1. časť) – Nekovové prvky, kovové a polokovové p-prvky

P. Segľa

Bratislava 2012

 

Prvá časť pracovného zošita pre cvičenia pre študijný program CheMat, používaná v letných semestroch 2012 až 2017.

Obsahovo pokrýva vodík a prvky 13. až 18. skupiny. Tento diel pracovného zošita bol úplne nahradený druhým a tretím dielom základnej učebnice Segľa a kol. – Anorganická chémia

 

  Stiahnuť

Otázky a úlohy z anorganickej chémie II (2. časť) – Prvky 1. a 2. skupiny, prechodné d-prvky

P. Segľa

Bratislava 2012

 

Druhá časť pracovného zošita pre cvičenia pre študijný program CheMat, používaná v letných semestroch 2012 až 2017.

Obsahovo pokrýva prvky 1. až 12. skupiny. Tento diel pracovného zošita je zatiaľ jedinou zbierkou úloh pre druhú polovicu letného semestra. V roku 2020 bude úplne nahradený štvrtým dielom základnej učebnice Segľa a kol. – Anorganická chémia-->.

 

  Stiahnuť

Chemické tabuľky

D. Valigura, T. Gracza, A. Lásiková, A. Mašlejová, B. Papánková, J. Šima, K. Špirková, M. Tatarko

STU Bratislava 2018, 466 strán, ISBN 978-80-227-4768-4

 

Odporúčaná kniha pre všetky študijné programy, pre všetky formy výuky, užitočná i počas celého ďalšieho štúdia.

Chemické tabuľky

D. Valigura, T. Gracza, A. Lásiková, A. Mašlejová, B. Papánková, J. Šima, K. Špirková, M. Tatarko

STU Bratislava 2011, 464 strán, ISBN 978-80-227-3565-0

 

Odporúčaná kniha pre všetky študijné programy, pre všetky formy výuky, užitočná i počas celého ďalšieho štúdia.