Predmet N419B1_4BBioanorganická chémiaštud. program B-BBFFCH

 

 

Prednášky

  Úvodná prednáška (1,10 MB) (Doc. Ing. J. Moncoľ, PhD.)
  Úvodná prednáška (doc-verzia) (0,77 MB) (Doc. Ing. J. Moncoľ, PhD.)
  Prednáška (0,62 MB) (Doc. Ing. J. Moncoľ, PhD.)
  Prednáška (doc-verzia) (0,51 MB) (Doc. Ing. J. Moncoľ, PhD.)
  Prednáška (3,76 MB) (Doc. Ing. J. Moncoľ, PhD.)
  Prednáška (doc-verzia) (1,06 MB) (Doc. Ing. J. Moncoľ, PhD.)
  Prednáška (0,69 MB) (Doc. Ing. J. Moncoľ, PhD.)
  Prednáška (doc-verzia) (0,67 MB) (Doc. Ing. J. Moncoľ, PhD.)
  Prednáška (0,59 MB) (Doc. Ing. J. Moncoľ, PhD.)
  Prednáška (doc-verzia) (0,48 MB) (Doc. Ing. J. Moncoľ, PhD.)
  Prednáška (2,01 MB) (Doc. Ing. J. Moncoľ, PhD.)
  Prednáška (doc-verzia) (2,59 MB) (Doc. Ing. J. Moncoľ, PhD.)
  Prednáška (doplnok) (0,76 MB) (Doc. Ing. J. Moncoľ, PhD.)
  Prednáška (1,88 MB) (Doc. Ing. J. Moncoľ, PhD.)
  Prednáška (doc-verzia) (3,43 MB) (Doc. Ing. J. Moncoľ, PhD.)
  Prednáška (2,18 MB) (Doc. Ing. J. Moncoľ, PhD.)
  Prednáška (doc-verzia) (1,94 MB) (Doc. Ing. J. Moncoľ, PhD.)
  Prednáška (7,33 MB) (Doc. Ing. J. Moncoľ, PhD.)
  Prednáška (doc-verzia) (1,41 MB) (Doc. Ing. J. Moncoľ, PhD.)
  Prednáška (2,69 MB) (Doc. Ing. J. Moncoľ, PhD.)