17. týždeň (8. 6. – 12. 6. 2020)

 

 

  16. týždeň (1. 6. – 5. 6. 2020)

 

 

  15. týždeň (25. 5. – 29. 5. 2020)

 

 

  14. týždeň (18. 5. – 22. 5. 2020)

 

 

  13. týždeň (11. 5. – 15. 5. 2020)

 Záver laboratórneho cvičenia. Umývanie laboratórneho skla.

 

 

  12. týždeň (4. 5. – 8. 5. 2020)

Odovzdanie vypracovaného protokolu

Záverečný výpočtový test (20 bodov, 60 minút)

 Vzor záverečného výpočtového testu (Doc. Ing. B. Papánková, PhD.)

 

 

  11. týždeň (27. 4. – 1. 5. 2020)

10. a 11. týždeň tvoria jeden dvojtýždeň. Sylabus pre obidva týždne je rovnaký.

 

 

  10. týždeň (20. 4. – 24. 4. 2020)

Výpočty: Opakovanie kombinovaných výpočtov. Príprava na písanie záverečného výpočtového testu. Prepočítanie vzorového testu.

Vylučovacie reakcie (kap. 8 + 8.1, str. 134 – 136)

 Príprava dihydrátu šťaveľanu železnatého (kap. 8.1.6, str. 114 – 115)

 

  Postup           Bezpečnosť           Za mak viac...         

 

Hodnotenie: príprava = 4 b., práca = 5 b., denník = 2 b.

 

 

  9. týždeň (13. 4. – 17. 4. 2020)

Komplexotvorné reakcie (kap. 10, str. 225 – 226)

 Príprava chloridu hexaamminnikelnatého (kap. 10.1.1, str. 172 – 174)

 Príprava síranu akva-tetraamminmeďnatého (kap. 10.1.2, str. 174 – 175)

 

  Teória           Postup           Bezpečnosť        

 

Hodnotenie: príprava = 4 b., práca = 6 b., denník = 2 b.

 

 

  8. týždeň (6. 4. – 10. 4. 2020)

Výpočty: Príprava chloridu hexaamminnikelnatého a síranu akva-tetraamminmeďnatého. Teoretický úvod k práci.

Redoxné reakcie (kap. 9, str. 163 – 165)

 Príprava medi cementáciou (kap. 9.3, str. 172 – 174, Úloha 2)

 

  Postup           Bezpečnosť        

 

 

Skúmavkové pokusy

 

 Skúmavkové pokusy "B" – Reakcie kovov (Zn, Fe, Cu, Pb) s kyselinami (kap. 9.11.1, str. 159)

 Skúmavkové pokusy "C" – Reakcia vápnika s vodou (kap. 9.11.2, str. 159)

 Skúmavkové pokusy "D" – Reakcie hliníka s kyselinou sírovou a hydroxidom sodným (kap. 9.11.3, str. 160)

 

  Postup

 

Hodnotenie: príprava = 3 b., práca = 6 b., denník = 2 b.

 

 

  7. týždeň (30. 3. – 3. 4. 2020)

Výpočty: Príprava medi cementáciou. Teoretický úvod k práci.

Vylučovacie reakcie (kap. 8 + 8.1, str. 134 – 136)

 Príprava dihydroxid-uhličitanu dimeďnatého (kap. 8.1.7, str. 115 – 116)

 

  Postup           Bezpečnosť        

 

 

Skúmavkové pokusy

 

 Skúmavkové pokusy "K" – Zrážacie reakcie (kap. 8.3.3, Úloha 2, str. 126)

 

  Postup

 

Hodnotenie: príprava = 3 b., práca = 6 b., denník = 2 b.

 

 

  6. týždeň (23. 3. – 27. 3. 2020)

Acidobázické reakcie (kap. 7 + 7.2, str. 96 – 101, 112 – 113)

 Príprava kyseliny trihydrogenboritej (kap. 7.2.7, str. 122 – 124)

 

  Postup           Bezpečnosť        

 

 

Sklárske praktikum

 

 Základné práce so sklom (kap. 3.4, str. 40 – 44)Prečítať!

 

Hodnotenie: príprava = 4 b., práca = 6 b., denník = 2 b.

 

 

  5. týždeň (16. 3. – 20. 3. 2020)

Výpočty: Príprava dihydroxid-uhličitanu dimeďnatého. Teoretický výťažok. Percentuálne zastúpenie jednotlivých prvkov. Teoretický úvod k práci.

Acidobázické reakcie (kap. 7 + 7.1, str. 96 – 102)

 Príprava síranu draselného (kap. 7.1.1, str. 102 – 103)

 

  Postup           Bezpečnosť           Za mak viac...         

 

 

Skúmavkové pokusy

 

 Skúmavkové pokusy "L" – Zisťovanie pH roztokov (Postup práce je uvedený v Programe predmetu "Laboratórne cvičenie z anorganickej chémie")

 

  Postup

 

Hodnotenie: príprava = 4 b., práca = 6 b., denník = 2 b.

 

 

  4. týždeň (9. 3. – 13. 3. 2020)

Výpočty: Príprava síranu draselného.

 Základné operácie v chemickom laboratóriu (kap. 6, str. 68 – 95)Prečítať!

 

 

Kryštalizácia (kap. 6.6 + 6.6.1 + 6.6.2 + 6.6.3 + 6.6.4, str. 84 – 87)

 Čistenie látok rekryštalizáciou (kap. 6.6.4.1, úloha 1, str. 87 – 88)

 

  Postup           Bezpečnosť        

 

Hodnotenie: príprava = 3 b., práca = 5 b., denník = 1 b.

 

 

  3. týždeň (2. 3. – 6. 3. 2020)

Výpočty: Rrekryštalizácia pentahydrátu síranu meďnatého. Vyjadrovanie zloženia roztokov, príprava nasýtených roztokov, látková bilancia bez chemickej reakcie - kryštalizácia.

Úvod do laboratórneho cvičenia

 

 Zásady a bezpečnosť práce v chemickom laboratóriu (kap. 2, str. 14 – 20)Prečítať!

 

 Laboratórne zariadenia a pomôcky (kap. 3.1 + 3.2 + 3.3, str. 21 – 40)Prečítať!

 

 Laboratórny denník a laboratórny protokol (kap. 4, str. 45 – 46)Prečítať!

 

 

Základné merania v chemickom laboratóriu

 

 Meranie hmotnosti, objemu, teploty a hustoty (kap. 5, str. 47 – 67)Prečítať!

 

 

  2. týždeň (24. 2. – 28. 2. 2020)

Laboratórne cvičenie sa nevyučuje.

 

 

  1. týždeň (17. 2. – 21. 2. 2020)

Laboratórne cvičenie sa nevyučuje.