Predmet N419B1_4BBioanorganická chémiaštud. program B-BBFFCH

 

 

Všeobecné

  Príklady: Acidobázické – protolytické reakcie (Doc. Ing. J. Moncoľ, PhD.)
  Doplnkové príklady: Acidobázické – protolytické reakcie (Doc. Ing. J. Moncoľ, PhD.)
  Príklady: Vylučovacie reakcie (Doc. Ing. J. Moncoľ, PhD.)
  Doplnkové príklady: Vylučovacie reakcie (Doc. Ing. J. Moncoľ, PhD.)
  Príklady: Acidobázické – komplexotvorné reakcie (Doc. Ing. J. Moncoľ, PhD.)
  Doplnkové príklady: Vylučovacie reakcie (Doc. Ing. J. Moncoľ, PhD.)
  Príklady: Komplexotvorné reakcie – stupňovité rovnováhy (Doc. Ing. J. Moncoľ, PhD.)
  Doplnkové príklady: Komplexotvorné reakcie – stupňovité rovnováhy (Doc. Ing. J. Moncoľ, PhD.)
  Príklady: Protolytické rovnováhy – Systém viacerých rovnováh (Doc. Ing. J. Moncoľ, PhD.)
  Doplnkové príklady: Protolytické rovnováhy – Systém viacerých rovnováh (Doc. Ing. J. Moncoľ, PhD.)
  Príklady: Protolytické rovnováhy – Systém viacerých rovnováh II (Doc. Ing. J. Moncoľ, PhD.)
  Doplnkové príklady: Systém viacerých protolytických rovnováh II (Doc. Ing. J. Moncoľ, PhD.)