Predmet 41911_4BLaboratórne cvičenie z anorganickej chémieštud. program B-AIMCHP, B-BBFFCH, B-BIOT, B-BIOPOT, B-CHI, B-POVYKO

 

Odkazy sa vzťahujú na knihu: I. Ondrejkovičová a kol.: Praktikum z anorganickej chémie, SChK, 2017.