Predmet 41911_4BLaboratórne cvičenie z anorganickej chémieštud. program B-AIMCHP, B-BBFFCH, B-BIOT, B-BIOPOT, B-CHI, B-POVYKO

 

 

Všeobecné

  Program predmetu Laboratórne cvičenie z anorganickej chémie (Doc. Ing. B. Papánková, PhD.)
  Príloha k Programu predmetu – Reakcie anorganických látok vo vodnom prostredí (Doc. Ing. B. Papánková, PhD.)
  Laboratórny denník a laboratórny protokol (Ing. M. Izakovič, PhD.)
  Vzor protokolu z laboratórneho cvičenia (Doc. Ing. B. Papánková, PhD.)
  Vzor záverečného výpočtového testu (Doc. Ing. B. Papánková, PhD.) 

 

 

Labáky

  Kde možno kúpiť laboratórne pomôcky?
  Bezpečnosť práce v laboratóriu (Doc. Ing. I. Ondrejkovičová, PhD.)
  Všeobecný zoznam všetkých R- a S-viet (Doc. Ing. I. Ondrejkovičová, PhD.)
  R- a S-vety látok používaných na laboratórnych cvičeniach nášho oddelenia (Doc. Ing. I. Ondrejkovičová, PhD.)
  Základné pojmy laboratórnej práce (Ing. M. Tatarko, PhD.)
  Výpočet teoretického výťažku neizotermickej kryštalizácie (Ing. M. Tatarko, PhD.)
  Krivky rozpustnosti anorganických látok používaných na laboratórnom cvičení (Ing. M. Tatarko, PhD.)
  Tabuľka rozpustnosti anorganických látok používaných na laboratórnom cvičení (Ing. M. Tatarko, PhD.)
  Šablonka na kreslenie chemického skla (Ing. M. Tatarko, PhD.)
  Cenník laboratórneho skla (Ing. R. Šípoš, PhD.)

 

 

Výpočty

  Základné vzorce pre stechiometrické výpočty (Ing. M. Tatarko, PhD.) 
  "Dohoda" o rozsahu chemickej reakcie (Ing. M. Tatarko, PhD.)
  O lineárnej interpolácii (Ing. M. Tatarko, PhD.) 
  O ideálnom plyne (Ing. M. Tatarko, PhD.)
  O logaritme (Ing. M. Tatarko, PhD.)